వ్రాసినది: S Murty Nauduri | సెప్టెంబర్ 19, 2014

ప్రేమ ఒక రోగం… సామ్యూల్ డేనియల్, ఇంగ్లీషు కవి

ప్రేమ విపత్తులతో నిండిన ఒక రోగం;

దానికి ఏ మందూ పనిచెయ్యదు;

త్రుంచుతున్నకొద్దీ పెరిగే మొక్కలాంటిది

వాడిన తర్వాత ఎందుకూ కొరగాదు

ఎందుచేత?

మనం దాన్ని అనుభవించినకొద్దీ అది తరుగుతుంది;

దాన్ని అనుభవించలేదా,

అయ్యో అంటూ నిట్టూరుస్తుంది.

ప్రేమ ఒక మానసిక హింస,

ఎన్నటికీ వదలని తుఫాను

భగవంతుడు దాన్నో రకంగా చేశాడు

ఎప్పుడూ సుఖం ఉండదు, పూర్తవదు, కరువూ ఉండదు,

ఎందుచేత?

మనం దాన్ని అనుభవించినకొద్దీ అది తరుగుతుంది;

దాన్ని అనుభవించలేదా,

అయ్యో అంటూ నిట్టూరుస్తుంది.

.

సామ్యూల్ డేనియల్

(1562 – 14 October 1619)

ఇంగ్లీషు కవి.

.

Samuel Daniel

.

Love is a sickness

.

Love is a sickness full of woes,        

   All remedies refusing;

A plant that most with cutting grows,       

   Most barren with best using.       

       Why so?             

More we enjoy it, more it dies;         

If not enjoyed, it sighing cries 

       Heigh-ho!    

Love is a torment of the mind,

   A tempest everlasting;               

And Jove hath made it of a kind,     

   Not well, nor full, nor fasting.      

       Why so?      

More we enjoy it, more it dies;         

If not enjoyed, it sighing cries        

       Heigh-ho!

.

Samuel Daniel

(1562 – 14 October 1619)

English Poet

 

Poem Courtesy:

The World’s Best Poetry. Volume II. Love. 1904.

Eds. Bliss Carman, et al.

వ్రాసినది: S Murty Nauduri | సెప్టెంబర్ 18, 2014

భ్రమణ గీతం… ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్, అమెరికను (బహుశా)

కాలంతో పాటే  నేనూ దేశదేశాలు తిరుగుతాను
కాలంలాగే నేనూ, వెనక్కి తిరిగి రాను;
ఎప్పుడూ ఒక కొత్త అజరామరమైన ముఖం
నాకు ద్వారం దగ్గర స్వాగతం పలుకుతుంటుంది.  

స్నేహితులు మారరు, ప్రేమలో వేడి తగ్గదు.
జీవితం ఏ మార్పూ రాబట్టదు;
నాకు పాతవన్నీ ఎప్పటికీ పాతవే
కొత్తవి ఎప్పుడూ కొత్తవే.    

కాలంతో పాటే  నేనూ దేశదేశాలు తిరుగుతాను
కాలంలాగే నేనూ, వెనక్కి తిరిగి రాను;
ఎప్పుడూ ఒక కొత్త అజరామరమైన ముఖం
నాకు ద్వారం దగ్గర స్వాగతం పలుకుతుంది.

.

ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్

అమెరికను (బహుశా)

.

Wander Song

 .

I Pass with Time from place to place,          

Like Time, return no more;         

Always a new, immortal face         

To greet me at the door.

 

Friends alter not, nor love grows cold,—          

No change in life is rung;              

For me the old were always old,    

The young are always young.      

 

I pass with Time from place to place,          

Like Time, return no more;                

Always a new, immortal face         

To greet me at the door.

.

Alfred Hitch

 

Poem Courtesy

Poetry: A Magazine of Verse. 1912–22.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

వ్రాసినది: S Murty Nauduri | సెప్టెంబర్ 17, 2014

మనిషి బలహీనతలు… సామ్యూల్ బట్లర్, ఇంగ్లీషు కవి

మన బాధలు సత్యం ; కానీ

మన సమస్త సుఖాలు ఊహాజనితాలు.

రోగాలు వాటంతట అవే వస్తాయి,

చికిత్స మాత్రం అంత సులువుగా దొరకదు.

మన అపార ధనరాశులూ, ఇంద్రభవనాలూ

కేవలం మన సమాధులకు పెరటిళ్ళు;

కనీ వినీ ఎరుగని మహానగరాలైనా

తుదకు మిగిలేది సమాధుల భాండాగారాలుగానే.

ప్రపంచపు నిర్లక్షాన్నుంచి మనల్ని దాచుకునే

వ్యర్థ ప్రయత్నమే మన శౌర్యప్రదర్శన;

మన నగ్నత్వంలో నిండుగా కనిపించే లోపాలని

కప్పిపుచ్చుకుందికి ఆరాటపడుతూనే

ఓటమిలోనే మేలుజరిగిందని గొప్పలుపోతూ

గర్వంతో వెకిలినవ్వులు నవ్వుతాం.

.

సామ్యూల్ బట్లర్

Baptized 14 February 1613 –  25 September 1680

ఇంగ్లీషు కవి

.

Samuel Butler (Poet)

.

Upon the Weakness and Misery of Man

 .

Our pains are real things, and all

Our pleasures but fantastical.      

Diseases of their own accord,        

But cures come difficult and hard.        

Our noblest piles and stateliest rooms           

Are but outhouses to our tombs;  

Cities though ne’er so great and brave  

But mere warehouses to the grave.        

Our bravery’s but a vain disguise

To hide us from the world’s dull eyes,          

The remedy of a defect        

With which our nakedness is decked,    

Yet makes us smile with pride and boast        

As if we had gained by being lost.

.

Samuel Butler

(baptized 14 February 1613 –  25 September 1680)

English Poet

Poem Courtesy:

The Book of Restoration Verse. 1910.

Ed. William Stanley Braithwaite

http://www.bartleby.com/332/114.html

 

వ్రాసినది: S Murty Nauduri | సెప్టెంబర్ 16, 2014

దూరంగా … క్రిస్టినా రోజెటి, ఇంగ్లీషు కవయిత్రి

ప్రతిస్పందనలేని ఈ నేలమీది నిశ్శబ్దమూ,

ప్రత్యుత్తరం లేని కడలి గంభీరమైన ఘోషా,

రెండూ నాకు ఒకే అర్థాన్ని అందిస్తున్నాయి:

దూరం, దూరం. మేం దూరంగా ఉంటున్నాం.

నువ్వుకూడా  దూరంగా  ఉండు ఖచ్చితమైన హద్దులో:

అదే నీ లోపలి శాంతి; మేము నిన్ను కట్టిపడెయ్యము;

కాని, నీకు నువ్వు వేసుకున్న సంకెళ్ళనుండి ఎవరు విడిపించగలరు?

ఏ హృదయం నిన్ను కదల్చగలదు? ఏ చెయ్యి నిను తాకగలదు?

ఒకోసారి గర్వంగా, మరోసారి బేలగా అనిపిస్తుంది.

ఒక్కొక్కసారి పాతరోజులు గుర్తొస్తుంటాయి

అప్పుడు స్నేహాలు సంపాదించడం అంత కష్టంగా ఉండేది కాదు;

ఈ ప్రపంచమూ, నేనూ అంత పట్టనట్టు ఉండేవాళ్లం కాదు;

అప్పుడు ఇంద్రధనుసు పాదాలదగ్గర నిజంగా బంగారం లభించేది.

ఆశ చాలా ప్రబలంగా ఉండేది; జీవితం అంత బలహీనంగా ఉండేది కాదు.

.

క్రిస్టినా రోజేటి

5 December 1830 – 29 December 1894

ఇంగ్లీషు కవయిత్రి.

.

.

Aloof

.

The irresponsive silence of the land,      

The irresponsive sounding of the sea,    

Speak both one message of one sense to me:—        

Aloof, aloof, we stand aloof, so stand     

Thou too aloof, bound with the flawless band          

Of inner solitude; we bind not thee;      

But who from thy self-chain shall set thee free?       

What heart shall touch thy heart? What hand thy hand?  

And I am sometimes proud and sometimes meek,     

And sometimes I remember days of old

When fellowship seem’d not so far to seek,       

And all the world and I seem’d much less cold,       

And at the rainbow’s foot lay surely gold,      

And hope felt strong, and life itself not weak..

.

Christina Georgina Rossetti. 1830–1894

5 December 1830 – 29 December 1894

English Poetess

 

Poem Courtesy:

The Oxford Book of English Verse: 1250–1900.

Ed. Arthur Quiller-Couch.

http://www.bartleby.com/101/788.html

 

 

వ్రాసినది: S Murty Nauduri | సెప్టెంబర్ 15, 2014

నిలకడ లేమి … జెఫ్రీ ఛాసర్, ఇంగ్లీషు కవి

(ఈ కవిత 600 సంవత్సరాలక్రిందటిది అంటే నమ్మడం కష్టం. ఇదేదో నిన్ననో మొన్ననో రాసినట్టుంది.  మనుషుల స్వభావంలో అప్పటినుండీ ఇప్పటివరకూ ఏమీ మార్పు లేదన్నమాట.)

ఒకప్పుడు ప్రపంచం ఎంత నిలకడగా, కలిసికట్టుగా ఉండేదంటే

మనిషి మాట ఇచ్చేడంటే, అది తన ధర్మంగా ఆచరించేవాడు.

ఇప్పుడంతా అబద్ధమూ, మాటతప్పడమూను.

ఇచ్చిన మాటా, చేసిన చేతా చివరకి వచ్చేసరికి

తల్లక్రిందులై, ఒకదానికొకటి పొంతనలేకుండా ఉంటాయి.

ప్రపంచం అంతా ఇంతేనా, కేవలం స్వార్థం, లాభాపేక్షేనా

నిలకడలేమితో అంతా సర్వనాశనం కావలసిందేనా?

మనుషులు ఈ వైరుధ్యంలో ఆనందం పొందేలా

ప్రపంచం  ఇంతగా మార్పుకి లోనవడానికి కారణం ఏమిటి?

దురుద్దేశంతో ఎవరితోనో కుమ్మక్కై పొరుగువాడికి అపకారమో,

లేక, వాడిపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడమో చెయ్యకపోతే

ఇప్పుడు మనిషిని అసమర్థుడిగా జమకట్టడం జరుగుతోంది.

అటువంటి నీచమైన ఆలోచనకాకపోతే

నిలకడలేమితో అంతా నాశనమవడానికి కారణం ఏమిటి?

నిజం అణగదొక్కబడుతుంది; హేతువు ఒక కట్టు కథ;

చక్కని నడవడికి అసలు విలువలేకుండా పోయింది.

జాలి దేశాంతరాలు పట్టింది; ఏ మనిషికీ ఇపుడు దయ అన్నది లేదు;

అత్యాశతో మనిషి వివేచనని చంపేసుకుంటున్నాడు;

ప్రపంచం ఎంతగా పరివర్తనచెందిందంటే

ఏది సరైనదో అది తప్పౌతుంది; నిజాయితీ చపలత్వమౌతుంది 

చివరకి నిలకడలేమితో అంతా నాశనమవుతుంది.

.

(పఠనయోగ్యంగా మార్చింది  AS Kline)

.

జెఫ్రీ ఛాసర్

1343 – 25 October 1400

ఇంగ్లీషు కవి

.

.

Lack of Steadfastness

.

Once this world was so steadfast and so stable

That a man’s word was his obligation,

And now it is so false and mutable,

That word and deed, in their conclusion,

Are unalike, for so turned upside down

Is all this world, by gain and selfishness,

That all is lost for lack of steadfastness.

 

What makes this world of ours so variable

But the pleasure folk take in dissension?

Amongst us now a man is thought unable,

Unless he can, by some vile collusion,

Wrong his neighbour, or wreak his oppression.

What causes this but such wilful baseness,

That all is lost for lack of steadfastness?

 

Truth is put down: reason is held a fable;

Virtue has now no domination,

Pity is exiled, no man is merciful.

Through greed men blind discretion;

The world has made such a permutation

Of right to wrong, truth to fickleness,

That all is lose for lack of steadfastness.

.

(Rendered readable by AS Kline)

Geoffrey Chaucer

1343 – 25 October 1400

English Poet

Poem Courtesy: http://www.poetryintranslation.com/PITBR/English/ChaucerPoems.htm#_Toc186960470

వ్రాసినది: S Murty Nauduri | సెప్టెంబర్ 14, 2014

ఆత్మహత్య… హార్హి లూయిస్ బోర్హెస్, అర్జెంటీనా కవి

రాత్రి ఇక ఒక్క నక్షత్రమూ మిగలదు.

ఆమాటకొస్తే, అసలు రాత్రే మిగలదు

నేను మరణిస్తాను, నాతో పాటే

దుర్భరమైన ఈ సమస్త విశ్వమూను.

నేను పిరమిడ్లని తుడిచిపెట్టెస్తాను. ధనాన్నీ,

ఖండాలనీ, అక్కడి అన్నిరకాల ముఖాలనీ,

పోగుపడ్డ గతాన్నీ నేను చెరిపెస్తాను.

చరిత్రనీ, పాటు, మట్టినీ మట్టిలో కలిపెస్తాను.

నేనిపుడు కడపటి సూర్యాస్తమయాన్ని చూస్తున్నాను.

చిట్టచివరి పక్షి పాట వింటున్నాను.

నే నెవరికీ ఏదీ వారసత్వంగా మిగల్చను.

.

హార్హి లూయిస్ బోర్హెస్

24 August 1899 – 14 June 1986

అర్జెంటీనా కవి

.

Jorge Luis Borges

.

Suicide

.

Not a star will remain in the night.

The night itself will not remain.

I will die and with me the sum

Of the intolerable universe.

I’ll erase the pyramids, the coins,

The continents and all the faces.

I’ll erase the accumulated past.

I’ll make dust of history, dust of dust.

Now I gaze at the last sunset.

I am listening to the last bird.

I bequeath nothingness to no-one.

.

(Translated  from Spanish by : AS Kline @ 2008)

Jorge Luis Borges

24 August 1899 – 14 June 1986

Argentinian Poet, Translator, Short-story Writer

Poem Courtesy:

http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Spanish/Borges.htm#_Toc192667909

 

వ్రాసినది: S Murty Nauduri | సెప్టెంబర్ 13, 2014

అనంతం… రాబర్ట్ హెర్రిక్, ఇంగ్లీషు కవి

ఓ వయసా! కాలమా! శలవు!
చూడండి, నేను నిష్క్రమిస్తున్నాను.
నేను వెళ్ళబోయేచోట మాత్రం
శాశ్వతంగా ఉంటానని తెలుసు.  

నా ఈ నేత్రాలు
త్రి కాలాలూ  ఎలా
ఈ సువిశాల అనంతత్వంలో
కొట్టుకుపోయాయో చూడగల్గుతాయి.

అక్కడ చంద్రబింబం
నక్షత్రాల్ని  శాసించదు; బదులు,
రాత్రితో పాటే, ఆమెకూడా
అంతులేని వెలుగులో మునకలేస్తుంది.

.

రాబర్ట్ హెర్రిక్

24 August 1591 – 15 October 1674

ఇంగ్లీషు కవి

.

 

.

Eternitie

.

O Yeares! and Age! Farewell  

Behold I go,       

Where I do know        

Infinitie to dwell. 

And these mine eyes shall see        

All times, how they     

Are lost i’ th’ Sea       

Of vast Eternitie. 

Where never Moone shall sway       

The Starres; but she,          

And Night, shall be     

Drown’d in one endlesse Day.

.

Robert Herrick

24 August 1591 – 15 October 1674

English Poet

 

Poem Courtesy:

The Oxford Book of English Mystical Verse. 1917.

Eds. Nicholson & Lee

వ్రాసినది: S Murty Nauduri | సెప్టెంబర్ 12, 2014

వసంతాగమనం… థామస్ కారీ, ఇంగ్లీషు కవి

శీతకాలం గడిచిందేమో,

ధరిత్రి తన హిమస్వచ్ఛమైన శుక్లాంబరాల్ని విడిచింది.

ఇక గడ్డిపరకలమీద మంచు పీచుమిఠాయిలా ,

స్వచ్ఛంగా పారే సెలయేటి తరగలమీదా

నిర్మలమైన సరస్సుమీదా మీగడతరకలా … పేరుకోదు

గోర్వెచ్చని ఎండ కొయ్యబారిన నేలని కరిగించి

మెత్తబరుస్తుంది; మరణించిన పిచ్చుక పునరుజ్జీవిస్తుంది.

చెట్టుతొర్రలో మత్తుగా పడుక్కున్న కోకిలనీ,

గండుతుమ్మెదల్నీ తట్టిలేపుతుంది.

కువకువలాడుతూ గాయకగణం స్వరరచనచేస్తూ

దర్పంగా వసంతుణ్ణి ప్రకృతిలోకి ఆదరిస్తాయి.

లోయలూ, కొండలూ, వనాలూ, సరికొత్త శోభతో

కళ్ళు కాయలుగాచేలా ఎదురుచూస్తున్న చైత్రాన్ని స్వాగతిస్తాయి.

.

థామస్ కారీ

1595 – 22 March 1640

ఇంగ్లీషు కవి.

.

.

Spring

.

Now that the winter’s gone, the earth hath lost

Her snow-white robes; and now no more the frost

Candies the grass or casts an icy cream

Upon the silver lake or crystal stream:

But the warm sun thaws the benumbèd earth,

And makes it tender; gives a sacred birth

To the dead swallow; wakes in hollow tree

The drowsy cuckoo and the bumble-bee.

Now do a choir of chirping minstrels bring

In triumph to the world the youthful spring!

The valleys, hills, and woods, in rich array,

Welcome the coming of the longed-for May.

Thomas Carew.

1595 – 22 March 1640

 English Poet

Poem Courtesy:

http://www.gutenberg.org/files/34237/34237-h/34237-h.htm#Page_6

 

వ్రాసినది: S Murty Nauduri | సెప్టెంబర్ 11, 2014

స్మృతి గీతిక… రాబర్ట్ వైల్డ్ , ఇంగ్లీషు కవి

ఇక్కడ క్రీస్తులో కొంత భాగం పరుంది;నేలపాలైన ఒక తారక;

బంగారు తునక; భగవంతుడు స్వర్గంలో సద్వర్తనులకు

విందు చేస్తే, అక్కడ ఉండవలసిన హేమ పాత్రిక.

.

రాబర్ట్ వైల్డ్

1615–1679

ఇంగ్లీషు కవి

.

Epitaph : “Here lies a piece of Christ”

.

Here lies a piece of Christ; a star in dust;

A vein og gold; a china dish that must

Be used in heaven, when god shall feast the just.

.

Robert Wild, (Robert Wylde)

1615–1679

English Clergyman and Poet.

 

 

 

.

వ్రాసినది: S Murty Nauduri | సెప్టెంబర్ 10, 2014

నా మాట నమ్మకు… ఏ కె టాల్ స్టాయ్, రష్యను కవి

ఎప్పుడైనా నేను నిన్ను ప్రేమించడం లేదంటే

ప్రియతమా! నువ్వు నా మాట విశ్వసించకు.

కెరటాలు వెనక్కి తగ్గేయని సముద్రాన్ని నమ్మకు

అది కొత్తగా విరుచుకు పడుతుంది.

అప్పుడే మనసు రాగరంజితమై నీకై పరితపిస్తోంది.

మరోసారి నా స్వాతంత్ర్యాన్ని నీకు సమర్పించుకుంటాను.

అప్పుడే అలలు ఆనందంతో తుళ్ళుతూ ఉరకలేస్తున్నాయి

ఎరిగిన ఆ ప్రేమ తీరాలని తిరిగి ముంచెత్తడానికి.

.

ఏ కె టాల్ స్టాయ్

5 September 1817 – 10 October 1875

రష్యను కవి 

 

 

 

 

A K Tolstoy

.(Second Cousin of  Leo Tolstoy)

Do Not Believe

.

Do not believe, my dearest, when I say

That I no longer love you.

When the tide ebbs do not believe the sea –

It will return anew.

Already I long for you, and passion fills me,

I yield my freedom thus to you once more.

Already the waves return with shouts and glee

To fill again that same belovèd shore.

.

Aleksey Konstantinovich Tolstoy

 

(5 September 1817 – 10 October 1875 )

Russian

Poem Courtesy: http://www.poemhunter.com/aleksey-konstantinovich-tolstoy/poems/

పాత టపాలు »

వర్గాలు

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 567గురు చందాదార్లతో చేరండి

%d bloggers like this: