తొలి ఇరవై ఏళ్ళవరకూ నువ్వు ఎదుగుతుంటావు;
శారీరకంగా; అంటే, కవిగానే అనుకో, కానీ
అప్పటికింకా నువ్వు కవిగా జన్మించవు. తర్వాతి పదేళ్ళలో
ఉచితానుచితాలు తెలీకుండా కవిత్వంతో ఆతురంగా చేసే సహవాసంతో
మెల్లమెల్లగా నీకు జ్ఞానదంతాలు మొలవడం ప్రారంభిస్తాయి.
కవిత్వంతో నీ తొలిప్రేమకలాపాన్ని గంభీరంగా తీసుకుంటావు
కానీ, ఆ కవితలతో నీకు అనుబంధాలు పెనవేసుకోవు
తీరా నీ ప్రేమంతా స్పందనలేని హృదయరాణి గూర్చి
వేదన వెలిబుచ్చడానికి పరిమితమైనపుడు, సిగ్గుపడిపోతావు.

నలభైల్లోకి ప్రవేశించగానే
అక్కడక్కడ రాతల్లో వెలిబుచ్చిన అందమైన భావాలూ,
పదునైన మాటలబట్టి, అక్కడోముక్కా, ఇక్కడోముక్కా ఏరుకుంటూ
ఒక భావకవితగానో, ఒక పద్యంగానో, మాత్రలూ
గణాలూ పేర్చి ఎలా అల్లాలో చూచాయగా నేర్చుకుంటావు.
మరొక ప్రక్క కాలం, తననుండీ, దొంగచూపులుచూస్తూ
నీ రహస్యాలు తెలుసుకోవాలనుకునే ప్రజలనుండి
నీ గాయాల్ని దాచుకుందికి సరికొత్తగా ప్రోత్సహిస్తుంటుంది.

వయసు పైబడుతుంది.
ఎన్నాళ్లబట్టి రాస్తున్నావన్నది లెక్కలోకొస్తుంది. కానీ,
నెమ్మదిగా సాగే కవితాప్రపంచంలో, దురదృష్టవశాత్తూ
అప్పుడే ఇంకా నువ్వు యవ్వనంలోకి ప్రవేశిస్తుంటావు
గర్వంతో తొణికిసలాడే కవితాకన్య  వదనం మీద
మెరిసే దరహాసం … నీకోసం కాదని తెలుస్తుంది.
.

రొనాల్డ్ స్టూవర్ట్ థామస్

29 March 1913 – 25 September 2000

వెల్ష్ కవి

.

RS Thomas

.

To a Young Poet

.

For the first twenty years you are still growing

Bodily that is: as a poet, of course,

You are not born yet. It’s the next ten

You cut your teeth on to emerge smirking

For your brash courtship of the muse.

You will take seriously those first affairs

With young poems, but no attachments

Formed then but come to shame you,

When love has changed to a grave service

Of a cold queen.

From forty on

You learn from the sharp cuts and jags

Of poems that have come to pieces

In your crude hands how to assemble

With more skill the arbitrary parts

Of ode or sonnet, while time fosters

A new impulse to conceal your wounds

From her and from a bold public,

Given to pry.

You are old now

As years reckon, but in that slower

World of the poet you are just coming

To sad manhood, knowing the smile

On her proud face is not for you.

.

Ronald  Stuart  Thomas

29 March 1913 – 25 September 2000

Welsh Poet

Poem Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.in/2005/06/to-young-poet-r-s-thomas.html

1

బాగా ముగ్గి ఘుమఘుమలాడుతున్న పళ్ళునింపుకుని
వెనిస్ నగర కాలువల్లో తీరిగ్గా సాగుతున్న గూటిపడవలా
ప్రియతమా! సమ్మోహపరుస్తూ నువ్వు,
నిరాదరణకుగురైన నా మనోనగరంలో ప్రవేశించావు.

2
అటూ ఇటూ తిరిగి మాయమయే పక్షుల గుంపుల్లా
నీలినీలి పొగ అంచెలంచెలుగా పైకిలేస్తోంది.
నా ప్రేమ కూడా నీ వంకకు గంతులేస్తోంది …
భయంతో వెనుకంజవేస్తూ, మళ్ళీ కొత్తగా చిగురులేస్తోంది

3

చెట్లలో చిక్కుకున్న పొగమంచులో
లేతకుంకుమరంగులో సూర్యుడు అస్తమిస్తుంటే
పాలిపోయిన ఆకాశంమీద పసుపుగులాబివన్నె
చందురునిచందం కనిపిస్తున్నావు నువ్వు నాకు.

4
అడవి అంచున ఒక లేత బీచ్ చెట్టు
సాయంవేళ ఒంటరిగా నిలుచుని,
నక్షత్రాలను చూసి జడుసుకునట్టు
చిరుగాలి తరగలకి ఆకులూ కొమ్మలతో వణుకుతున్నట్టు
నువ్వుకూడా ఒంటరిగా నిలుచుని, కంపిస్తున్నావు.

5
ఎర్రని దుప్పులు పర్వతాగ్రాలకి చేరుకున్నాయి
చివరి వరుస పైన్ చెట్లనుకూడా దాటిపోయాయి.
నా కోరికలుకూడా వాటితోపాటే పరుగుతీస్తున్నాయి.

6.
గాలితాకిడికి ఊగిసలాడిన పువ్వు
కొద్దిసేపటిలోనే వర్షంతో తడిసింది;
నా మనసుకూడా భయాలతో నిండుకుంటోంది
నువ్వు తిరిగివచ్చేవరకూ.

.
రిచర్డ్ ఆల్డింగ్టన్,

8 July 1892 – 27 July 1962

ఇంగ్లీషు కవి, రచయిత

Richard Aldington

Richard Aldington

.

Images

.

I

LIKE a gondola of green scented fruits

Drifting along the dank canals at Venice,

You, O exquisite one,

Have entered my desolate city.

II

The blue smoke leaps

Like swirling clouds of birds vanishing.

So my love leaps forth towards you,

Vanishes and is renewed.

III

A rose-yellow moon in a pale sky

When the sunset is faint vermilion

In the mist among the tree-boughs,

Art thou to me.

IV

As a young beech-tree on the edge of a forest

Stands still in the evening,

Yet shudders through all its leaves in the light air

And seems to fear the stars—

So are you still and so tremble.

V

The red deer are high on the mountain,

They are beyond the last pine trees.

And my desires have run with them.

VI

The flower which the wind has shaken

Is soon filled again with rain;

So does my mind fill slowly with misgiving

Until you return.

.

Richard Aldington

8 July 1892 – 27 July 1962

English Poet

Poem Courtesy: http://www.bartleby.com/265/10.html

మనిషి విశ్వంతో అన్నాడు:

“ప్రభూ! నేను ఉపస్థితుడనై ఉన్నాను.”

“అంతమాత్రంచేత,” పలికింది విశ్వం సమాధానంగా

“ఆ వాస్తవం, నీ అస్తిత్వాన్ని కొనసాగించడానికి

నాలో ఏ విధమైన నిబద్ధతా కలిగించడంలేదు.”

.

స్టీఫెన్ క్రేన్

November 1, 1871 – June 5, 1900

అమెరికను కవి

.

.

A Man Said to the Universe

.

A man said to the universe:

“Sir I exist!”

“However,” replied the universe,

“The fact has not created in me

A sense of obligation.”

.

Stephen Crane

November 1, 1871 – June 5, 1900

American Poet, Novelist and short story writer

Poem Courtesy:

http://wonderingminstrels.blogspot.in/2003/03/man-said-to-universe-stephen-crane.html

మంచు కురుస్తూ, కురుస్తూ ఉంది, ప్రపంచమంతటా

సృష్టీ ఈ మూలనుండి ఆ మూలకి మంచుతో కప్పబడింది.

మేజా మీద ఒక కొవ్వొత్తి వెలుగుతోంది;

ఒక కొవ్వొత్తి మండుతోంది.

వేసవిలో దీపంచుట్టూ చేరి

పురుగులు తమ రెక్కలు కొట్టుకున్నట్టు

ఆరుబయట సన్నని తీగసాగిన మంచు పలకలు

కిటికీ అద్దానికి కొట్టుకుంటున్నాయి.

మంచు తుఫాను గాజు తలుపుమీద

బాణాల్లా, శంఖాల్లా అకృతులు రచిస్తోంది.

మేజా మీద ఒక కొవ్వొత్తి వెలుగుతోంది;

ఒక కొవ్వొత్తి మండుతోంది.

వెలుగునిండిన గదిలోపల, కప్పుమీద

చిత్రంగా సాగుతూ నీడలు పడుతున్నాయి,

చేతులుకట్టుకున్న నీడలూ, అడ్డకాళ్ళ నీడలూ

అగమ్యమైన భవిష్యత్తు నీడలూ

రెండు చిన్న జోళ్ళు మీదనుండి

క్రిందకి దబ్భుమని పడ్డాయి.

పానుపు ఆనుకున్న మేజామీది కొవ్వొత్తి

దుస్తులమీద మైనపు కన్నీరు కార్చింది.

లోపల అన్నీ కనిపించకుండా మాయమయ్యేయి.

మసక మసకగా, చిక్కబడుతున్న చీకటితోపాటే

మేజా మీద ఒక కొవ్వొత్తి ఆరిపోయింది;

ఒక కొవ్వొత్తి మండుతూనే ఉంది.

మూలనుండి వీచిన ఓ గాలిరివటకి

దీపం రెపరెపలాడింది, అనంగరాగపు చిరువేడి

శరీరమంతా అలుముకుంది. అల్లాడుతున్న మన్మధుని రెక్కలు

శిలువ ఆకారంలో క్రీనీడలు వేస్తున్నాయి.

ఫిబ్రవరి నెలంతా మంచు తెగ కురిసింది,

ఒక్కరోజన్నా విడిచిపెట్టలేదేమో అన్నంతగా

మేజా మీద ఒక కొవ్వొత్తి వెలుగుతోంది;

ఒక కొవ్వొత్తి మండుతోంది.

.

(డా. ఝివాగో నవలనుండి సంకలితం)

బోరిస్ పాస్టర్ నాక్

10 February 1890 – 30 May 1960

సోవియట్ రష్యా

 

Boris Pasternak Courtesy: Wikipedia

Boris Pasternak
Courtesy: Wikipedia

.

Winter Night

  It snowed and snowed, the whole world over,

  Snow swept the world from end to end.

  A candle burned on the table;

  A candle burned.

  As during summer midges swarm

  To beat their wings against a flame

  Out in the yard the snowflakes swarmed

  To beat against the window pane

  The blizzard sculptured on the glass

  Designs of arrows and of whorls.

  A candle burned on the table;

  A candle burned.

  Distorted shadows fell

  Upon the lighted ceiling:

  Shadows of crossed arms,of crossed legs-

  Of crossed destiny.

  Two tiny shoes fell to the floor

  And thudded.

  A candle on a nightstand shed wax tears

  Upon a dress.

  All things vanished within

  The snowy murk-white,hoary.

  A candle burned on the table;

  A candle burned.

  A corner draft fluttered the flame

  And the white fever of temptation

  Upswept its angel wings that cast

  A cruciform shadow

  It snowed hard throughout the month

  Of February, and almost constantly

  A candle burned on the table;

  A candle burned.

.

(Excerpt from Dr Zhivago. Tr. By: Bernard Guilbert Guerney)

Boris Pasternak

10 February 1890 – 30 May 1960

Soviet Russian Novelist, Poet

Poem Courtesy: http://wonderingminstrels.blogspot.in/search?q=pasternak

(ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే 66వ వర్ధంతి సందర్భంగా)

*

నీ రూపాన్నీ, దాని గురించి నే కన్నకలలతో సహా

నా జ్ఞాపకాలు పరిభ్రమించడానికి అనుమతించేది

ఈ సిగరెట్టు కాల్చడం పూర్తయీదాకా మాత్రమే.

నేలమీద నుసి నిశ్శబ్దంగా రాలుతుంటే

నేపథ్యంలోని జాజ్ సంగీతంతో కలిసి

చలిమంట వెలుగులో ముక్కలు ముక్కలుగా క్రీనీడలు

గోడమీద వంకరలుపోతూ కత్తిలా పొడవుగా సాగేవరకే.

ఒక లిప్త కాలం, ఆ తర్వాత అంతా ముగిసిపోతుంది.

ఆ తర్వాత శలవు. వీడ్కోలు. కల కనుమరుగౌతుంది.

నీ ముఖాన్నీ, దాని రంగునీ, అందులోని

ప్రతి కవళికనీ నేను సులభంగా మరిచిపోగలను.

మాటలు, ఎన్నడూ మరువలేను; చిరునవ్వు, సాధ్యపడట్లేదింకా;

కానీ నీ జీవితంలో నువ్వు గర్వపడే ఈ క్షణం మాత్రం

సూర్యాస్తమయం తర్వాత కొండమీది వెలుగులాటిది.

.

ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే

(February 22, 1892 – October 19, 1950)

అమెరికను కవయిత్రి, నాటక కర్త

పులిట్జరు బహుమతి గ్రహీత

 

 

Sonnet 04

.

Only until this cigarette is ended,
A little moment at the end of all,
While on the floor the quiet ashes fall,
And in the firelight to a lance extended,
Bizarrely with the jazzing music blended,
The broken shadow dances on the wall,
I will permit my memory to recall
The vision of you, by all my dreams attended.
And then adieu,—farewell!—the dream is done.
Yours is a face of which I can forget
The color and the features, every one,
The words not ever, and the smiles not yet;
But in your day this moment is the sun
Upon a hill, after the sun has set.

.

Edna St Vincent Millay 

(February 22, 1892 – October 19, 1950)

American 

Pulitzer Prize for Poetry in 1923

వ్రాసినది: NS Murty | అక్టోబర్ 13, 2016

కలలోని బాధ.. రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్, అమెరికను కవి

 

.

నేను అడవిలోకి మరలిపోయాను, నా గీతం

చెదరగొట్టబడిన ఆకులతోపాటు చెల్లాచెదరైపోయింది.

ఆ అడవి అంచులకి ఒకసారి నువ్వు వచ్చేవు.

(ఇది నా కల) వచ్చి చూసి చాలసేపు ఆలోచనలోపడ్డావు.

కోరిక బలంగా ఉన్నా, లోపలికి అడుగుపెట్టలేదు.

“ధైర్యం చాలడంలేదు, అతని అడుగులు చాలదూరం దారితప్పేయి…

అతని తప్పు సరిచేసుకుంటె అతనే నన్ను కోరుకుంటాడు”

అన్నట్టు వ్యాకులంగా ఉన్న నీ తలను అయిష్టంగా తాటించేవు.

 

ఏంతో దూరం లేదు, చాలా దగ్గరగానే నిలబడి ఇదంతా గమనించేను

చెట్లమాటున గుబురుగా పెరిగిన చిట్టిపొదల వెనకనుండి.

నిన్ను పిలవలేకపోయానే అన్న తియ్యని బాధ దిగమింగుకోవలసివచ్చింది

నిను చూశానని నీతో చెప్పాలన్నకోరిక ఇప్పటికీ విడిచిపెట్టదు.

నేనక్కడ దూరంగా ఒంటరిగా ఉన్నానన్నది అసత్యం,

అడవి మేల్కొనడం, నువ్విక్కడ ఉండడమే దానికి నిదర్శనం.

.

Robert Frost

March 26, 1874 – January 29, 1963

అమెరికను కవి

 

 

A Dream Pang

 

I had withdrawn in forest, and my song

Was swallowed up in leaves that blew away;

And to the forest edge you came one day

(this was my dream) and looked and pondered long,

But did not enter, though the wish was strong:

You shook your pensive head as who should say,

“I dare not–too far in his footsteps stray–

He must seek me would he undo the wrong.”

 

Not far, but near, I stood and saw it all,

Behind low boughs the trees let down outside;

And the sweet pang it cost me not to call

and tell you that I saw does still abide.

But ’tis not true that thus I dwelt aloof,

For the wood wakes, and you are here for proof.

 

 

Robert Frost

March 26, 1874 – January 29, 1963

American Poet

 Poem Courtesy: http://wonderingminstrels.blogspot.in/2003/06/dream-pang-robert-frost.html

 

వ్రాసినది: NS Murty | అక్టోబర్ 12, 2016

మహానగరం… కన్స్టాంటిన్ కవాఫిజ్, గ్రీకు కవి

నువ్వు అన్నావు:”నేను వేరేదేశం వెళిపోతాను, మరో తీరానికి చేరుకుంటాను,

ఈ నగరం కంటే మెరుగైనది మరొకటి వెతుక్కుంటాను.

నేను ఏది ప్రయత్నించినా అది విఫలమౌతూనే ఉంది

నామనసు జవజీవాలు తప్పి, సమాధిచెయ్యబడినట్టుంది.

ఎన్నాళ్ళని ఇక్కడ నా మనసుని బూజుపట్టేలా ఉగ్గబట్టుకోను?

నేనెటు తిరిగినా, ఏ దిక్కుచూసినా,

చివికి జీర్ణమైన నా జీవితమే గోచరిస్తోంది.

నేను ఇన్నాళ్ళూ ఇక్కడే గడిపి నా జీవితాన్ని వృధాచేసుకున్నాను,

పూర్తిగా సర్వనాశనం చేసుకున్నాను.”

నీకెన్నడూ మరొక కొత్తదేశం కనిపించదు. మరో తీరమూ అందదు.

ఈ నగరమే నిన్ను వెంటాడుతుంది. నువ్వు అవే వీధులు తిరుగుతావు,

అవే పరిసరాల్లో పెరిగి పెద్దవాడివవుతావు,

అవే ఇళ్ళల్లో తలనెరిసి ముసిలివాడివవుతావు.

చివరకి మళ్ళీ ఈ నగరానికే తిరిగివస్తావు.

ఇంతకంటే మెరుగైన పరిస్థితులకోసం ఎక్కడో వెతక్కు:

నీకోసం ఏ నౌకా ఎదురుచూడదు, నీదంటూ ఏ రోడ్డూ ఉండదు.

ఇక్కడ, ఈ చిన్న మూల, నీ జీవితాన్ని వృధా చేసుకున్నావంటే,

ప్రపంచంలో ఏ మూలనైనా దాన్ని వృధా చేసుకున్నావు.

.

కన్స్టాంటిన్ కవాఫిజ్

April 29 1863 – April 29, 1933

గ్రీకు కవి

The City

.

You said: “I’ll go to another country, go to another shore,
find another city better than this one.
Whatever I try to do is fated to turn out wrong
and my heart lies buried as though it were something dead.
How long can I let my mind moulder in this place?
Wherever I turn, wherever I happen to look,
I see the black ruins of my life, here,
where I’ve spent so many years, wasted them, destroyed them totally.”

You won’t find a new country, won’t find another shore.
This city will always pursue you. You will walk
the same streets, grow old in the same neighborhoods,
will turn gray in these same houses.
You will always end up in this city. Don’t hope for things elsewhere:
there is no ship for you, there is no road.
As you’ve wasted your life here, in this small corner,
you’ve destroyed it everywhere else in the world.

(Translated by Edmund Keeley/Philip Sherrard)

.

Constantine Cavafy

Greek Poet

Poem Courtesy:

http://www.cavafy.com/poems/content.asp?id=58&cat=1

 

వ్రాసినది: NS Murty | అక్టోబర్ 10, 2016

కవిత్వస్పృహ… పాబ్లో నెరూడా, చిలియన్ కవి

సరిగ్గా ఆ వయసులో కవితాస్పృహ నాలో ప్రవేశించింది…
నన్ను వెతుక్కుంటూ. నాకు తెలీదు. అదెక్కడనుండి వచ్చిందో
మంచులోంచి వచ్చిందా, ప్రవాహంలోంచి వచ్చిందా తెలీదు.
అదెలా వచ్చిందో ఎప్పుడొచ్చిందోకూడా తెలీదు.
నిజం. అవి గొంతులు కావు, అవి
మాటలు కావు, నిశ్శబ్దమూ కాదు,
నడుస్తున్న నన్ను రమ్మని ఆజ్ఞాపించింది
చీకటికొమ్మలమాటునుండీ,
అకస్మాత్తుగా అన్నిచోటులనుండీ
వీశృంఖలమైన అగ్నికీలలలోంచో
ఒంటరిగా తిరిగి వస్తున్నపుడో,
ఏ ముఖమూలేక పడున్న నన్ను
ఒక్కసారిగా తాకింది.

నాకేం చెప్పాలో తెల్లీలేదు
నోటమాటలు రాలేదు
ఎలా పలకరించాలో తెలీదు
నా కంటికి ఏమీ కనిపించడం లేదు,
నా ఆత్మలో ఏదో చైతన్యం మొదలైంది
అది జ్వరమో, మరిచిపోయిన రెక్కలు మొలిచాయో
అంతే, నేను నా త్రోవ వెతుక్కో సాగేను
ఆ వేడిమికి
అర్థాన్ని వెతుక్కుంటూ
నా తొలి అస్పష్ట వాక్యాన్ని రాసేను,
చాలా పేలవమైంది, అర్థం లేదు,
అచ్చమైన తెలివితక్కువ ఆలోచనకి ఉదాహరణ,
ఏమీ తెలియని వాడి
స్వచ్చమైన అనుభవం,
ఒక్కసారిగా ఆకాసపు
గడియలు తొలగి
ద్వారాలు తెరుచుకున్నాయి
సరికొత్తలోకాలు,
కంపించే పూలవనాలు
చిద్రమైన నీడలు.
దాని నిండా
అనేక బాణాలు, నిప్పులు, పూలగుత్తులు
ముగింపుకొస్తున్న చీకటి, ఈ విశ్వం.

నేను సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన జీవిని
నక్షత్రాల వెలుగులతో నిండిన
శూన్యాన్ని ఆపోశనపట్టేను
ఒక నిగూఢమైన ప్రతిమలా
ఆ పోలికలతో
నేనూ ఆ అంతులేని లోతులకి
ప్రతీకగా అనుభూతిచెందాను.
చుక్కలతోపాటు దొర్లుకుంటూ
నా మనసూ ఆకాశం మీద
స్వేఛ్ఛగా విహరించసాగింది.

పాబ్లో నెరూడా

July 12, 1904 – September 23, 1973

చిలియన్ కవి

.

 

.

Pablo Neruda

Pablo Neruda 1963
Courtesy: Wikipedia

 

.

 Poetry

.

 And it was at that age…Poetry arrived

 in search of me. I don’t know, I don’t know where

 it came from, from winter or a river.

 I don’t know how or when,

 no, they were not voices, they were not

 words, nor silence,

 but from a street I was summoned,

 from the branches of night,

 abruptly from the others,

 among violent fires

 or returning alone,

 there I was without a face

 and it touched me.

 I did not know what to say, my mouth

 had no way

 with names

 my eyes were blind,

 and something started in my soul,

 fever or forgotten wings,

 and I made my own way,

 deciphering

 that fire

 and I wrote the first faint line,

 faint, without substance, pure

 nonsense,

 pure wisdom

 of someone who knows nothing,

 and suddenly I saw

 the heavens

 unfastened

 and open,

 planets,

 palpitating plantations,

 shadow perforated,

 riddled

 with arrows, fire and flowers,

 the winding night, the universe.

 And I, infinitesimal being,

 drunk with the great starry

 void,

 likeness, image of

 mystery,

 I felt myself a pure part

 of the abyss,

 I wheeled with the stars,

 my heart broke free on the open sky.

.

Pablo Neruda

July 12, 1904 – September 23, 1973

Chilean Poet and Diplomat

Poem Courtesy: http://wonderingminstrels.blogspot.in/2003/06/poetry-pablo-neruda.html

 

ఎన్నడూ, ఎన్నడూ కొమ్మనుండి పళ్ళు కొయ్యవద్దు
కోసి తట్టల్లోకి ఏరుకో వద్దు.
ప్రేమతో తినేవాడు పండు ఎక్కడ వేలాడితే అక్కడే తినాలి,
కొమ్మలు రెల్లు పోచల్లా అలవోకగా వంగితే వంగనీ
పండు గడ్డిలో మెరుస్తూనో, చెట్టుకి వాడిపోతూనో కనిపించనీ,
ప్రేమతో తినాలనుకున్నవాడు తీసుకోగలిగింది
తనపొట్ట ఎంత పడితే అంత మాత్రమే.
జేబుల్లో ఏదీ దాచుకోకూడదు
పైమీద కండువాల్లోనూ పట్టుకోకూడదు
ఎన్నడూ పళ్ళు చెట్టునుండి కోసి
తట్టల్లోకీ తొట్టెల్లోకీ ఏరుకోకూడదు.
ప్రేమ లేని ఋతువు తెగులు పట్టిన తోటలో
ఖాళీ తోట్టెలతో నిండిన నేలమాళిగ.
.
ఎడ్నా సెంట్ విన్సెంట్ మిలే
February 22, 1892 – October 19, 1950
అమెరికను కవయిత్రి

 

.

Never May the Fruit Be Plucked

Never, never may the fruit be plucked from the bough
And gathered into barrels.
He that would eat of love must eat it where it hangs.
Though the branches bend like reeds,
Though the ripe fruit splash in the grass or wrinkle on the tree,
He that would eat of love may bear away with him
Only what his belly can hold,
Nothing in the apron,
Nothing in the pockets.
Never, never may the fruit be gathered from the bough
And harvested in barrels.
The winter of love is a cellar of empty bins,
In an orchard soft with rot.

Edna St. Vincent Millay

 

Poem Courtesy: http://jspecht.org/Lucius/Millay.index.html

 

వ్రాసినది: NS Murty | అక్టోబర్ 3, 2016

ఒడంబడిక … ఏజ్రా పౌండ్, అమెరికను కవి

వాల్ట్ వ్హిట్మన్! నేను నీతో ఒడంబడిక చేసుకుంటున్నాను —

నిన్ను చాలా కాలం అసహ్యించుకున్నాను.

నేను నీ దగ్గరకి ఒక వయసొచ్చిన కొడుకు

మూర్ఖుడైన తండ్రిదగ్గరకి వచ్చినట్టు వచ్చేను

ఇపుడునాకు నీతో స్నేహం చెయ్యగల విజ్ఞత వచ్చింది

కొత్త చెట్లను నరికింది నువ్వు; వాటిని వస్తువులుగా

మలచవలసిన సమయం ఆసన్నమయింది.

మనదగ్గిర ఒక చేవగల కర్ర, వేర్లూ ఉన్నాయి

మనిద్దరం ఒక అంగీకారానికి వద్దాం.
.

ఎజ్రా పౌండ్

(30 October 1885 – 1 November 1972)

అమెరికను కవి

.

A Pact

I make a pact with you, Walt Whitman—
I have detested you long enough.
I come to you as a grown child
Who has had a pig-headed father;
I am old enough now to make friends.
It was you that broke the new wood
Now is a time for carving.
We have one sap and one root—
Let there be commerce between us.

.

Ezra Pound

(30 October 1885 – 1 November 1972)

American Poet

poem courtesy

http://2dayspoem.blogspot.com/2009/02/pact.html

Older Posts »

వర్గాలు

%d bloggers like this: