మన జీవన విధానం
ఏమీ మారలేదు
మొదటి సారి చక్రం
కత్తికి పదునుపెట్టిననాటినుండి

బహుశా దీపం వత్తి
ఎక్కువ ప్రజ్వలిస్తుందేమో
చక్రాలు నిలకడగా ఉంటాయేమో
మనం మాత్రం అలాగే ఉన్నాము.

మన జీవితాలని కొలుచుకుంటాం
సంఘటనల కొండగుర్తులద్వారా
మరిచిపోయినవీ
కళ్ళెదుట కనిపించేవీ
మిగిలిపోయిన రొట్టెముక్కా,

జమాఖర్చుల పద్దులూ,
వాషింగ్ పౌడరికి ఎంత ఇచ్చేము
వాడు ఎంత కట్టేదూ
ఇంకా ఆరెయ్యాల్సిన తడిగుడ్డలెన్ని…

చారిత్రక వ్యక్తుల్లా
మన అసంపూర్ణ కార్యాలనుబట్టి
మనల్ని అంచనా వేస్తుంటారు

మనం ఎన్నడూ కాలేము:
నక్షత్ర దర్శకులుగానో
గారడీ చేసెవాళ్ళలాగనో
మనకి ఎప్పుడూ
ఏదో ఒక సంజాయిషీ ఉంటూనే ఉంటుంది

దొరికిన చరిత్రక ఆధారాలబట్టి
మనం నేరం జరిగినచోట
ప్రత్యక్ష సాక్షులం కాము

ఒకప్పుడు రాజు గారి తల
దారుణంగా తెగినప్పుడు
మనం ఎక్కడో
పిండి విసురుకునేవాళ్ళం

లేకపోతే పులుసులోకి కావలసిందేదో
కొనుక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళం.
ఇప్పటికీ అంతే!

మన ఇళ్ళు
పిల్లల్ని శలభాలుగా మార్చి
ఆకలిమంటలకి గురిచెయ్యడం
చరిత్ర కాదు.

మన వేదనా గీతాన్ని
ఎవరూ ఏ కాగితం మీదా
ఇప్పటికీ స్వరబద్ధం చెయ్యరు.

అపుడపుడు ఉత్సాహం నింపడానికి
కనిపిస్తాయి అదిగో ఫలానా చోట
ఒక మహిళ అపురూపమైన
కీర్తి చంద్రికలు గడించింది… అని

కాని ఆమెకు దక్కుతున్నది
ఒక చిన్నపాటి రివట గాలి.
కానీ ఇక్కడ మరో ఆమెకి
నోరు పచ్చిపుండయిపోతుంది.

అలాగని ఆమె నోటితో ఏమీ
నిప్పులూదే గారడిలు చెయ్యలేదు.
పాపం చలికి దొరికిపోయిన
మా పక్కింటామె ఇంటికి  వస్తోంది. అంతే!
.
ఈవన్ బోలాండ్

24 September 1944

ఐరిష్ కవయిత్రి

.

It’s a Woman’s World

Our way of life

has hardly changed

since a wheel first

whetted a knife.

Maybe flame

burns more greedily

and wheels are steadier,

but we’re the same:

we milestone

our lives

with oversights,

living by the lights

of the loaf left

by the cash register,

the washing powder

paid for and wrapped,

the wash left wet:

like most historic peoples

we are defined

by what we forget

and what we never will be:

star-gazers,

fire-eaters.

It’s our alibi

for all time:

as far as history goes

we were never

on the scene of the crime.

When the king’s head

gored its basket,

grim harvest,

we were gristing bread

or getting the recipe

for a good soup.

It’s still the same:

our windows

moth our children

to the flame

of hearth not history.

And still no page

scores the low music

of our outrage.

Appearances reassure:

that woman there,

craned to

the starry mystery,

is merely getting a breath

of evening air.

While this one here,

her mouth a burning plume –

she’s no fire-eater,

just my frosty neighbour

coming home.

.

Eavan Boland

24 September 1944

Irish Poet

మా అవ్వలూ అమ్మమ్మలూ బలమైనవాళ్ళు

వాళ్లు నాగలివెంట నడిచి, ఒళ్ళు వంచిపనిచేసేవారు

వాళ్లు విత్తనాలు నాటుతూ పొలమంతా తిరిగే వాళ్ళు

వాళ్ళు నేలపని చేసి, పంటపండించేవారు.

వాళ్ళు దృఢంగా,ఎప్పుడూ ఏవో పాటలు పాడుకుంటూఉండేవారు

మా అవ్వలూ అమ్మమ్మలూ బలమైన వాళ్ళు

మా అవ్వలకీ మామ్మలకీ ఎన్నో జ్ఞాపకం ఉండేవి

కుంకుడుకాయ, ఉల్లిపాయ, తడిమట్టి వాసన వేసేవాళ్ళు

వాళ్ళ చురుకైన చేతులమీద నరాలు ఉబ్బి వంపులుతిరిగేవి

వాళ్లు ఎప్పుడూ ఏదో మంచిమాట చెబుతూనే ఉండేవారు

మా అవ్వలూ అమ్మమ్మలూ బలమైనవాళ్ళు

మరి నేనెందుకు వాళ్లలా లేను?

.

మార్గరెట్ వాకర్

July 7, 1915 – November 30, 1998

అమెరికను కవయిత్రి

.

.

Lineage

My grandmothers were strong.

They followed plows and bent to toil.

They moved through fields sowing seed.

They touched earth and grain grew.

They were full of sturdiness and singing.

My grandmothers were strong.

My grandmothers are full of memories

Smelling of soap and onions and wet clay

With veins rolling roughly over quick hands

They have many clean words to say.

My grandmothers were strong.

Why am I not as they?

.

Margaret Walker

July 7, 1915 – November 30, 1998

American Poet

కోపంలో ఉన్న ఓ చిన్నదానా
ఇది మనసులో పెట్టుకో:
పొంద యోగ్యుడైనవాడిని
నువ్వెన్నడూ పొందలేవు!
ఈ విలువైన కఠోర సత్యాన్ని,
చురుకుతున్న నీ బుగ్గన పెట్టుకో
అది నీ కన్నీటిని దాచనీ.
నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు
దాన్ని మంచులా ఘనీభవించిన
మాయా స్ఫటికం లోలోతులకు చూడు
చాలాసేపు దాన్ని పరీక్షించు,
నీకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
పొందడానికి యోగ్యుడైన వాడిని
నువ్వెన్నడూ పొందలేవు.
.
సారా టీజ్డేల్

August 8, 1884 – January 29, 1933

అమెరికను కవయిత్రి

.

Image Courtesy: http://img.freebase.com

Image Courtesy: http://img.freebase.com

.

Rendering of Poem Here

Advice To A Girl

.

No one worth possessing

Can be quite possessed;

Lay that on your heart,

My young angry dear;

This truth, this hard and precious stone,

Lay it on your hot cheek,

Let it hide your tear.

Hold it like a crystal

When you are alone

And gaze in the depths of the icy stone.

Long, look long and you will be blessed:

No one worth possessing

Can be quite possessed.

.

Sara Teasdale 

August 8, 1884 – January 29, 1933

American Poet

Poem Courtesy:

http://www.poemhunter.com/poem/advice-to-a-girl/

(బహుశా ఇది ఒక యదార్థ సంఘటన ఆధారంగా వ్రాసిన కవిత అయి ఉండ వచ్చు. దురదృష్టవశాత్తూ నాకు ఈ కవి గురించిగాని, ఈ సంఘటనగురించిగాని సమాచారం దొరకలేదు.

ఈ కవితలో నాకు కనిపించిన విషయం ఏమిటంటే, పెద్దపెద్ద నేరాలు చేసే వాళ్లు తప్పించుకుంటూ, అమాయకుల్ని బలిపశువులను చేస్తుంటారు. వాళ్లు అమాయకులచుట్టూ పన్నే ఉచ్చు ఎంత పకడ్బందీగా ఉంటుందంటే, న్యాయస్థానాలు (నిజమైన న్యాయస్థానాలు) కూడా ఎదురుగా ఉన్న ఋజువులను దాటి తీర్పు ఇవ్వలేవు. అమాయకంగా ఒక జీవితకాలం జైళ్ళలో మగ్గినవారిగురించీ (Alexander Dumas’s The Count of Monte Christo అలాంటి ఒక కథ), అంతకంటే అన్యాయంగా మరణశిక్ష విధించబడి నిండుజీవితాన్ని పోగొట్టుకున్న నిర్భాగ్యులగురించి మనం అప్పుడప్పుడు చదువుతూనే ఉంటాం. ఇందులో చెప్పిన విషయం గురించి పూర్వాపరాలు తెలియకపోవడం వల్ల వ్యాఖ్యానించలేకపోయినా,కవి ఒక సంఘటనపై తన అభిప్రాయాన్ని నమోదు చేశాడన్నది మాత్రం స్పష్టం.)
.
నిన్న రాత్రి, ఏని షోర్ నాత్యం చేస్తూ
పాడింది ‘సౌత్ ఎండ్’ హాల్లో,
దీపాల వెలుగులో ఆమె చవక బారుగా కనిపించింది
బుగ్గలకి రంగేసుకుని, కళ్ళకి మెరుగులద్దుకునీ
హాలు పేరుకి దీటైన పాట పాడుతూ…

ఏనీ పాటని నేను త్వరలోనే మరిచిపోతాను
దాని గురించి మరొకసారి తలుచుకోను కూడా…
హేయమైన సంగీతం,యువత గట్టిగా అరిచే బూతుమాటలూ
బాధతో నలిగిపోయే అమాయకత్వమూ కలగలిసిన
అంత కీచు అరుపుల్లోనూ మారుమోగిన
ఒక్క విషయానికి మినహాయించి…

జానీ డూన్ కి మరణశిక్షవేసిందట న్యాయస్థానం
తను నిర్భయంగా చేసిన దారుణమైన హత్యకి;
అలాంటి వాళ్ళు చేసిన నేరాలకి తగిన శిక్షవిధించాలంటే
మరణశిక్ష ఏమాత్రమూ సరిపోదంటున్నారు.
తన గురించి జాలి పడనక్కరలేదు.

జానీ డూన్ మీద నేను జాలిపడటం లేదు.
ఇప్పుడతన్ని నేను సులభంగా మరిచిపోతాను.
నేను మరిచిపోలేనిదొక్కటే: అతనిలో కనిపించిన
చిన్నపిల్లలను దండించినపుడు వాళ్ల ముఖంలో
కనిపించే అమాయకపు వెరపు లాంటి వెరపు;
అతను చేతులు అటూ ఇటూ తిప్పుతూ మూగగా చూస్తున్నాడు
అవి తనకి తెలియకుండా ఏమి తప్పు చేశాయా అని.
.
పాట్రిక్ ఓర్
అమెరికను కవి

.

Annie Shore and Johnnie Doon

.

Annie Shore, ’twas, sang last night     

Down in South End saloon;      

A tawdry creature in the light,  

Painted cheeks, eyes over bright,        

Singing a dance-hall tune.         

I’d be forgetting Annie’s singing—    

I’d not have thought again—    

But for the thing that cried and fluttered       

Through all the shrill refrain:    

Youth crying above foul words, cheap music,        

And innocence in pain.   

They sentenced Johnnie Doon today  

For murder, stark and grim;      

Death’s none too dear a price, they say,        

For such-like men as him to pay;        

No need to pity him!       

And Johnnie Doon I’d not be pitying—       

I could forget him now—         

But for the childish look of trouble     

That fell across his brow,

For the twisting hands he looked at dumbly 

As if they’d sinned, he knew not how.

.

Patrick Orr

American Poet

(Regrettably no details of the poet are available)

Poem Courtesy:

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936). 

http://www.bartleby.com/265/272.html

పచ్చిక బాగా మొలిచిన త్రోవ ఒకటి

వాలుగా, వంపులు తిరుగుతూ లోయలోనుండి

కొండ శిఖరానికి చేరుకుంటోంది

అక్కడ నీ ప్రియతముడు నిద్రిస్తున్నాడు…

కానీ నా వాడు, ఎక్కడున్నాడో దేముని కెరుక,

వంద నిలువులలోతులో పడి ఉన్నాడు.

ఒక సమాధి ఎలా ఉండాలో అలా …

శోకసంద్రమైన కడలికి దూరంగా

తారకల లే వెలుగులు కప్పిన సమాధి చెంత

నువ్వు మోకరిల్లడం చూశాను!

కానీ నా కలల్లోనూ, తారల వెలుగుల్లోనూ

ఎగసిపడె కెరటాలు నన్ను పిలుస్తుంటాయి.

పాపం! నీ మౌనశోకానికి త్రోవ చాలా ఎగుడు…

కానీ నే తిరిగే మార్గాలు మరీ దుర్గమం, ఏలన

ఏ త్రోవా ఈ గాలీ, నురగల పరిధి దాటదు

ఇంటికి దూరంగా ఎక్కడో ఉన్న తన దగ్గరకి

ఏన్నడూ ఏ త్రోవా నను తీసుకు పోదు 

.

రుత్ గత్రీ హార్డింగ్

ఆగష్టు 20, 1882 – 1971

అమెరికను కవయిత్రి

 .

Threnody

.

There’s a grass-grown road  from the valley—

A winding road and steep—

That leads to the quiet hill-top,

Where lies your love asleep…

While mine is lying, God knows where,

A hundred fathoms deep.

I saw you kneel at a grave side—

How still a grave can be,

Wrapped in the tender starlight,

Far from the moaning sea!

But through all dreams and starlight,

The breakers call to me.

Oh, steep is your way to silence—

But steeper the ways I roam,

For never a road can take me

Beyond the wind and foam,

And never a road can reach him

Who lies so far from home.

.

Ruth Guthrie Harding

(20th Aug 1882 – 1971 )

American Poetess

Poem Courtesy:

The Home Book of Verse, American and English, 1580 – 1920.

Selected and Arranged by Burton Egbert Stevenson, Henry Holt & Company  1922 New York. Page 1080

ఓ మృత్యువా, ఆమె ఇపుడున్న చీకటిలోంచి
నువ్వు నా దగ్గరకి వచ్చేటపుడు
నువ్వు సమాధి వాసన వేస్తూ రాకు
తలపై వాడిన గులాబులు ధరించకు.

ఓ మృత్యువా, శూన్య నిస్వనముతో రాకు
అడుగులు సడిచేయకుండా, మురికిచేతులతో రాకు.
చూడు! నీ నిర్మానుష్య, అగోచరమైన ఆవాసముకంటే
ఇప్పుడు నేనేం తక్కువ ఒంటరితనం అనుభవించడం లేదు.

కానీ, ఆమెని తాకిన ప్రతి వస్తువుకీ
అంటుకునే సుగంధం లాంటి సుగంధం,
పరీవ్యాప్తమైన ఆమె సహజ పరిమళంతో రా
ఆమె మృదు,శీఘ్రతర కరస్పర్శ అరువు తెచ్చుకో

ఆమె కురులవెలిగే లేత పసిడి రంగునద్దుకుని
ఓ మృత్యువా, నను చేర రా. నీ అడుగులు
తేలికగాపడి ఆమె వచ్చిందేమోనని నేను భ్రమించాలి,
భ్రమించి నా మృత్యుశయ్యపై ఒత్తిగిలాలి.

నా ప్రేమిక కవోష్ణ శ్వాసక్రింద ఉన్నట్టు కలగంటూ
గడ్డకడుతున్న నా నవనాడులూ వేడెక్క వచ్చు;
ఆమె స్వరం అనుకరిస్తూ నన్ను పేరుపెట్టి పిలు
అపుడు ఓ మృత్యువా, నేను నిన్ను అనుగమిస్తాను.
.
హెన్రీ కైలర్ బన్నర్

August 3, 1855 – May 11, 1896

అమెరికను కవి, నవలా రచయిత

 .

Henry Cuyler Bunner 

.

Strong As Death

.

O Death, when thou shalt come to me

From out thy dark, where she is now,

Come not with graveyard smell on these,

Or withered roses on thy brow.

Come not, O Death, with hollow tone,

And soundless step, and clammy hand0

Lo, I am now no less alone

Than in thy desolate, doubtful land;

But with that sweet subtle scent

That ever clung about her (such

As with all things she brushed was blent);

And with her quick and tender touch.

With dim gold that lit her hair,

Crown thyself, Death; let fall thy tread

So light that I may dream of her there,

And turn upon my dying bed.

And though my chilling veins shall flame

My love, as though beneath her breath;

And in her voice but call my name,

And I will follow thee, O Death.

.

Henry Cuyler Bunner 

August 3, 1855 – May 11, 1896

American Poet and Novelist 

Poem Courtesy:

The Home Book of Verse, American and English, 1580 – 1920. 

Selected and Arranged by Burton Egbert Stevenson, Henry Holt & Company  1922 New York. Page 1081.

వ్రాసినది: NS Murty | సెప్టెంబర్ 30, 2015

బానిస… జేమ్స్ ఓపెన్ హీమ్ , అమెరికను కవి

వాళ్ళు బానిసని స్వేచ్ఛగా వదిలేసేరు, సంకెళ్లు త్రెంచి

కానీ అతను పూర్వం ఎంత బానిసో,

ఇప్పుడూ అంతే.

ఇప్పటికీ అతనికి సంకెళ్లు ఉన్నాయి

ఇప్పటికీ అతను అశ్రద్ధకీ, సోమరితనానికీ బానిసే

ఇప్పటికీ ఇంకా అతనికి భయాలూ, మూఢనమ్మకాలూ,

అజ్ఞానమూ, అనుమానమూ, అనాగరికతలనుండి బయటపడలేదు

అతని బానిసత్వం అతని సంకెళ్లలో లేదు

అతనిలోనే ఉంది

వాళ్ళు స్వతంత్రుడిని మాత్రమే సంకెలలనుండి విముక్తుణ్ణి చెయ్యగలరు

కానీ నిజానికి ఆ అవసరం లేదు…

స్వతంత్రుడు ఎప్పుడూ తనని తాను విముక్తుణ్ణి చేసుకుంటాడు.

.

జేమ్స్ ఓపెన్ హీమ్

24th May 1882–  4th Aug 1932

అమెరికను కవి

James Oppenheim
                

 James Oppenheim

.

The Slave

 .

They set the slave free, striking off his chains….    

Then he was as much of a slave as ever.       

He was still chained to servility,

He was still manacled to indolence and sloth,         

He was still bound by fear and superstition, 

By ignorance, suspicion, and savagery …    

His slavery was not in the chains,       

But in himself …  

They can only set free men free …     

And there is no need of that:     

Free men set themselves free.

.

James Oppenheim

24th May 1882–  4th Aug 1932

American Poet, Novelist and Editor

Poem Courtesy:

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936)

http://www.bartleby.com/265/268.html. 

.

నేనోసారి శపథం చేశాను, ఒక్కటంటే ఒక్కటి.
అప్పుడు నేను యవ్వనంలో ఉన్నాను, ఒంటరిగా.
నాకు బాగా ధైర్యం వచ్చినపుడు ఇలా అనుకున్నాను:
“ఈ నియమాలు నాకు చాలా సంకుచితంగా కనిపిస్తున్నాయి.  
అరిగిపోయిన ఆ పాత నియమాలకి నేనెందుకు కట్టుబడి ఉండాలి?
ఈ రోజు నుంచీ బట్టలు మార్చినట్టు అన్ని నియమాలూ మార్చెస్తాను!”

కానీ ఆ పాత అరిగిపోయిన నియమమే
నాకు ఇప్పుడు సంకెలలా తగులుకుంది.
అదిప్పుడు ఉల్లంఘించడం చాలా చాలా కష్టం;
నానుండి దాన్ని వదుల్చుకోడం మహా మహాకష్టం.

ఉదయం దాన్ని ఉల్లంఘిస్తానా, రాత్రి నన్ను పట్టుకుంటుంది,
ఉదయం పూటమాత్రమే స్వేచ్ఛగా ఉండేవాడు, స్వేచ్చాజీవి కాడు,
కలల్లో సంకెలలు భరించేవాడు స్వేచ్చాజీవి కానేరడు
కలల్లో కనిపించే తేట ఊట సెలయేళ్లకు ఆనందించేవాడిలా.

బతకడానికి చాలా విలువైన శక్తి కావాలి.
కనుక నీ శక్తినంతా ఎక్కడ వెచ్చించాలో జాగ్రత్తగా గమనించు.
నిరంకుశంగా, ఆనందంగా ఇపుడుండవలసిన నేను, నా శక్తినంతా
నాకు భారంగా మారిన శపథాన్ని ఉల్లంఘించడానికి వినియోగించాలి
.
గ్రేస్ ఫాలో నార్టన్

29th October 1876  – 1956

అమెరికను కవయిత్రి

.

Make No Vows

.

I made a vow once, one only.   

I was young and I was lonely.  

When I grew strong I said: “This vow

Is too narrow for me now.        

Who am I to be bound by old oaths?  

I will change them as I change my clothes!” 

But that ancient outworn vow   

Was like fetters upon me now.  

It was hard to break, hard to break;    

Hard to shake from me, hard to shake.         

I broke it by day, but it closed upon me at night.    

He is not free who is free only in the sun-light.      

He is not free who bears fetters in his dreams,        

Nor he who laughs only by dark dream-fed streams.        

Oh, it costs much bright coin of strength to live!    

Watch, then, where all your strength you give!      

For I, who would be so wild and wondrous now,  

Must give, give, to break a burdening bitter vow.

.

Grace Fallow Norton

(29th October 1876  – 1956)

American Poetess

Poem Courtesy:

The New Poetry: An Anthology.  1917.

Harriet Monroe, ed. (1860–1936).

http://www.bartleby.com/265/266.html

వ్రాసినది: NS Murty | సెప్టెంబర్ 28, 2015

The Grieving Sea… Aranya Krishna, Telugu, Indian

The salty sea is but my embarrassing tears

I harbored from public view;

When I lean back

On the pacific shore

The long dried up moisture

Of the eyes touches my hands

Behind the bleary screens…. the Sea,

Sundering itself into several currents

Disturbed by the afflictions of the past.

Breaks its head on the rocky shore

And pulls me by my legs

Enveloping with its pale frothy blood.

My heart bleeds once more

Like a fish thrown ashore biting the hook.

The Sea reverberates from its bed

My lone helpless scream of agonizing past.

Like a conch devoid of its snail

I resound the bewailing sea

.

Aranya Krishna

Telugu

Indian

Aranya Krishna Photo Courtesy: BOOKS ADDA

Aranya Krishna
Photo Courtesy:
BOOKS ADDA

గాయపడ్డ సముద్రం

సముద్రం

నేను సిగ్గుపడి దాచుకున్న కన్నీరు

తీరం ప్రశాంతతమీద

వెనక్కివాలి కూర్చున్న నా చేతులకి

ఎప్పుడో ఇంకిపోయిన

కళ్ళ తడి తగులుతుంది

మసక తెరల వెనుక సముద్రం

ఉద్విగ్న విషాదగతమై

ఆత్రంగా బండరాళ్ళకేసి తలను బాదుకుంటూ

అలలు అలలుగా చీరుకుపోయి

తెల్లనెత్తుటి నురగలతో నన్నుతాకి

కాళ్ళుపట్టి లాగుతుంది

ఎర తగిలి ఒడ్డున ఎగిరిపడ్డ చేప నోటిలా

హృదయం రక్తసిక్తమౌతుంది మళ్ళీ

ఒకానొక సుదీర్ఘ కల్లోల గతాన

నా ఏకాకితనపు కేకను

సముద్రం నాభినుండి హోరు పెడుతుంది

నిర్జీవమైన నత్త జారిపోయిన శంఖాన్నై

భోరున సముద్రాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తాను.

.

అరణ్యకృష్ణ

వ్రాసినది: NS Murty | సెప్టెంబర్ 27, 2015

సానెట్… 104… షేక్స్పియర్

ఇది షేక్స్పియర్ 400వ వర్థంతి సంవత్సరము

ప్రియ మిత్రమా, నాకు నువ్వెన్నాళ్ళయినా పాతబడవు

నిన్ను మొదటిసారి చూసినపుడెలా ఉన్నావో అలాగే ఉన్నావు

నీ అందం అలాగే ఉంది. అప్పుడే మూడు హేమంతాలు గడిచాయి

అడవి గర్వించే వనసంపదని మూడు వేసవులై హరిస్తూ,

అందమైన మూడు వసంతాలు మూడు పలిత శిశిరాలయేయి,

ఈ నిరంతర ఋతుచక్రభ్రమణంలో నేను గమనించినది:

మూడు వసంతాల సుగంధాలు మూడు మండు వేసవులలో నిందుకోవడం.

నేను మొదటిసారి చూసిన దనం ఇంకా అలానే ఉంది.

ప్చ్! అయినా వాచీలోని సెకన్ల ముల్లు అందాన్ని

శరీరంనుండి చాపకిందనీరులా సంగ్రహిస్తుంది

అందువల్ల, నీలో నేను ఇంకా మిగిలుండనుకుంటున్న అందం

కరిగిపోతోందేమో, నా కళ్ళు భ్రమిస్తున్నాయేమో!

అందుకనే, ముదిమి నీకు చెప్పకముందె ఇది విను

నీ పుట్టువన్నెలరుచులు క్షీణించక ముందె విను.

.

షేక్స్పియర్

ఇంగ్లీషు కవి

William Shakespeare

Sonnet CIV

.

To me, fair friend, you never can be old,
For as you were when first your eye I ey’d,
Such seems your beauty still. Three winters cold,
Have from the forests shook three summers’ pride,
Three beauteous springs to yellow autumn turned,
In process of the seasons have I seen,
Three April perfumes in three hot Junes burned,
Since first I saw you fresh, which yet are green.
Ah! yet doth beauty like a dial-hand,
Steal from his figure, and no pace perceived;
So your sweet hue, which methinks still doth stand,
Hath motion, and mine eye may be deceived:
For fear of which, hear this thou age unbred:
Ere you were born was beauty’s summer dead.

.

William Shakespeare

English Poet and Dramatist

Poem Courtesy:
http://www.shakespeares-sonnets.com/sonnet/104

Older Posts »

వర్గాలు

అనుసరించు

Get every new post delivered to your Inbox.

మరో 903గురు చందాదార్లతో చేరండి

%d bloggers like this: